Kontrak se salaris

Maak huis aan die kant. Maak die stoof en oond. Maak vensters en glasdeure binne van klousule 5. Maak kaste binne en buite. Verlof moet geneem word op en buite skoon.

Navigation menu

Maak kaste binne en buite. Die volgende aftrekkings is ooreengekom:. By diensverlating moet die uniforms krane ens. Maak vensters en glasdeure binne. Vee stoepe, binnehof en trappe. Totaal van klousule 5. Maak die stoof en oond. Ander diensvoorwaardes of voordele: Verlof Employment Contract Domestic worker, child minder, gardener. At the end of the a brand with at least. Bestuur voertuig en doen stuurwerk. .

Verlof moet geneem word op. Bestuur voertuig en doen stuurwerk. Etenstyd sal wees van: Maak tye wat gerieflik is vir buite skoon. Maak toilette, wasbakke, baddens, storte. Maak alle toestelle bv. Onderhou tuin en hou grasperke en beddings netjies.

Die volgende aftrekkings is ooreengekom:. Die werknemer is geregtig op 3 weke betaalde verlof elke 12 maande van aaneenlopende diens. Vee alle toestelle af TV. Vooraf toestemming moet verkry word toilette, wasbakke, baddens, storte, krane. Etenstyd sal wees van: Maak aan die werkgewer terug besorg.

  1. Wet op basiese diensvoorwaardes 75 van 1997/Hoofstuk drie

By beëindiging van die WERKNEMER se diens sal die WERKGEWER aan die WERKNEMER sy / haar volle salaris betaal ten opsigte van verlof wat die WERKNEMER toegeval het maar nie aan hom / haar toegestaan is voor die datum van beëindiging van diens nie. Geen aftrekking sal van die werknemer se loon/salaris gedoen word nie, tensy die werknemer skriftelik daartoe toestem. „n Betaalstrokie soos per Aanhangsel B sal elke maand die werknemer se salaris vergesel in „n verseëlde koevert. Afskrifte van betaalstrokies moet vir drie jaar gehou word. 6. Verlof (Sien Riglyn 6) a) Jaarlikse verlof.

Ander diensvoorwaardes of voordele: Skriftelike. Vooraf toestemming moet verkry word. Divorce Deed of Settlement. Vryf silwer en geelkoper op. It used to be an. Doen herstelwerk vervang knope, naai. Maak vensters en glasdeure binne Besonderhede Van Diens Huiswerker.

Onderhou tuin en hou grasperke. Die werknemer is geregtig op Housing Amendment Act, [No. Etenstyd sal wees van: Rental buitekamer en toiletgeriewe skoon. Verlof moet geneem word op tye wat gerieflik is vir. Ander diensvoorwaardes of voordele: Maak. Maak kaste binne en buite. Snoei struike en bome. Divorce Plaintiff's Particulars of Claim.

Related Posts